MW-Advocaten

Direct hulp in heel Nederland?

Neem contact op met MW-Advocaten voor een oriŽnterend gesprek: 024-6751581
of e-mail naar: ikwil@rijbewijsterug.info

Informeer derden over rijbewijsterug
 

Neem contact met mij op.

 Naam: *
 Telefoon: *
 Tijdstip: *  
   
 
  * Verplicht in te vullen velden.

CBR

Naast de strafrechtelijke procedure kunt u ook een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd krijgen van het CBR.

Indien de politie van mening is dat u, vanwege uw (ernstige) verkeersovertreding, niet meer geschikt bent om een motorvoertuig te besturen, moet dit gemeld worden bij het CBR.

Het CBR kan u verplichten om deel te nemen aan de EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer). Deze cursus zult u in ieder geval moeten volgen indien uw alcoholpromillage een promillage heeft van boven de 1.3. De kosten van de cursus komen voor uw eigen rekening en bedragen Ä 675,78 (peilmoment 1-1-2008). Indien u weigert deel te nemen aan de cursus, zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Indien uw alcoholpromillage 1.8 of hoger zal het CBR zal een geestelijk en/of lichamelijk onderzoek laten plaatsvinden. Ook kunt u onderworpen worden aan een rijvaardigheidsonderzoek.

Per 1 oktober 2008 kan het CBR ook de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) worden opgelegd bij asociaal verkeersgedrag. De kosten van deze cursus bedragen Ä 750,00.
Eveneens per 1 oktober 2008.

Voor de beginnende bestuurders,(minder dan 5 jaar een rijbewijs), bestaat de mogelijkheid dat het CBR een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer oplegt (LEMA) die een alcoholpromillage hebben van tussen de 0.5 en 0.8µg/l.

De mogelijkheid bestaat dat uw rijbewijs voor bepaalde of onbepaalde tijd ongeldig wordt verklaard. Bij de beslissing van het CBR wordt uitsluitend gekeken naar uw lichamelijke en/of geestelijke toestand. Uw persoonlijke omstandigheden spelen hierbij dus geen rol.

Tegen beslissingen van het CBR kan bezwaar worden gemaakt. Hierbij gelden echter strakke bezwaartermijnen. Als u deze termijnen laat verstrijken bent u voor een jaar uw rijbewijs kwijt.
Zodra u dan ook bericht krijgt van het CBR, is het van belang om snel contact met ons op te nemen.

Het CBR is zeer rigoureus bij het hanteren van de regels.

In tegenstelling tot de strafrechter, zal het CBR absoluut  GEEN rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden maar louter de uitkomst van het medisch/psychiatrisch onderzoek hanteren als maatstaf voor het opleggen van een maatregel.

Deze maatregel is doorgaans het ongeldig verklaren van uw rijbewijs voor een jaar indien u de door het CBR gehanteerde normen heeft overschreden.

Nadat u bent aangehouden door de politie en de politie melding heeft gemaakt bij het CBR van uw alcoholgebruik in het verkeer, zult u een medische/psychiatrische keuring moeten ondergaan. Aan de hand van bloedonderzoek wordt dan beoordeeld of u een structurele en bovenmatige alcoholgebruiker bent. Uit het bloedonderzoek kan over een periode van vele maanden uw alcoholgebruik worden beoordeeld.

Van belang is dan ook dat, zodra u bent aangehouden, u geen druppel alcohol meer drinkt. Het medisch/psychisch onderzoek door het CBR laat soms een aantal weken en zelfs maanden op zich wachten. Hoe eerder u stopt met drinken, des te groter is de kans dat uw bloedwaarden binnen de norm blijven indien u gekeurd moet worden.

Voor de beoordeling door onze advocaten van het CBR-dossier geldt een uurtarief.